Episode 15

full
Published on:

13th Jan 2022

Leçon 3 - Jeudi : Je T'ai Engendré Aujourd'hui

Pa bliye abòne w ak paj Youtube nou sou lyen sa : www.youtube.com/ecoledusabbat?sub_confirmation=1

Vizite nou sou : www.ecosahow.com pou ou ka sipòte cho a


Lè w fin fè sa, voye videyo/odyo sa bay 5 moun ou konnen. Bondye va beni w.


Prezantasyon : Gregory M. Figaro & Mario Michel

Show artwork for ECOSA

About the Podcast

ECOSA
Review of the Sabbath School Lessons in Haitian Creole
This weekly podcast is a complete review and breakdown of the sabbath school lessons in Haitian Creole. ECOSA's platform is now being used worldwide to help facilitate bible studies, especially for those who can't afford a Bible or any other resources.
Support the show